Grunty

Kupimy nieruchomości gruntowe (zabudowane i niezabudowane) pod budownictwo wielorodzinne lub z perspektywą budownictwa wielorodzinnego w miastach:

  • Ełk,
  • Giżycko,
  • Suwałki,
  • Pisz,
  • Augustów,
  • Białystok,
  • Łomża,
  • Warszawa,
  • Trójmiasto